menu: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4

Szklarze Wrocław
Dowiedz więcej na temat właściowści szkła

Własności mechaniczne szkła
1 Gęstość
Gęstość szkła wynosi 2,5 g/cm3. W przypadku szkła płaskiego, tafla o powierzchni 1m2 i grubości 1 mm posiada więc masę 2,5 kg. Masa właściwa szkła, wyrażona w jednostkach urzędowego systemu miar, wynosi 2500 kg/m2. Masa jednego metra kwadratowego szkła o grubości 4 mm wynosi więc 10 kg.
2 Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość szkła na ściskanie jest bardzo wysoka: 1000 N/mm, czyli 1000 MPa. Oznacza to, że rozbicie sześciennej kostki szkła o boku długości 1 cm wymaga obciążenia rzędu 10 ton.
3 Wytrzymałość na zginanie
Przy poddawaniu szkła zginaniu, jedna jego powierzchnia ulega ściskaniu, druga rozciąganiu. Wytrzymałość szkła na zginanie wynosi: 40 MPa (N/mm2) w przypadku niehartowanego szkła float 120-200 MPa (N/mm2) w przypadku szkła hartowanego (w zależności od grubości, obróbki krawędziowej i typu konstrukcji).
4 Sprężystość
Szkło jest materiałem idealnie sprężystym, niepodlegającym trwałym odkształceniom. Jest to jednak zarazem materiał bardzo kruchy, co oznacza, że przy przyłożeniu rosnącej siły zginającej, szkło ulega pęknięciu bez żadnych uprzednich objawów.Ciężar masa szkła
Ciężar szkła na 1 metr kwadratowy Czyli szyba grubości 8mm o wymiarach 1 x 1 m waży około 20 kg

Brygada Majster Szklarz Wrocław

mapa strony